Klark Teknik DN9650 AES50-Dante Koncerter

Klark Teknik DN9650 signal converter. Konvertere 64 kanaler mellem AES50 signal og Dante.